מסודי

מדיניות האיכות שלנו

קאמה פרס סנאיי ותיגקארט א.ש., מניות חברה משותפת הצליחה להיכנס בין חברות המובילות בתעשייה עם האיכות המוצר שמייצרת עם שיטת ייצור גמישה בקנה אחד עם דרישת לקוחות ומגוון רחב של מוצרים. 

חברה שלנו עשתה מדיניות את רצון הלקוח ומספקת למגזרי טקסטיל, ריהוט, מכונות, רכב את המוצרים שמייצרת בסטנדרטים על פי מכון התקנים של טורקיה. 

מדיניות האיכות שלנו

העקרונות שיהיו בסיס של המדיניות שלנו שבדרך לשרת במגזר הזה.

  • לענות על הדרישות הלקוח בזמן ובצורה הרצויה. 
  • לתת מידע בפירוט ללקוחות שלנו על המוצרים שלנו גם על ידי כתיבת מסמכים טכניים וגם בעל פה. 
  • לבצע בחירה מתאימה של מוצרים כדי לענות על ציפיות של לקוחות שלנו, לשמור את החזרות שנובעות מטעויות בחירה במינימום. 
  • בשביל מנהיגות במגזר ולבצע ציפיות הלקוח תומכים בפעילות העיצוב ופיתוח.
  • עם השיטת ייצור גמישה לשלב את העיצוב ופעילויות המחקר ופיתוח ולעבור במהירות לייצור המוני.
  • להבטיח תנאים של המוצרים שלנו מבלי לעזוב את הלקוחות שלנו במקרים קשים. 
  • יצירת קשרים טובים וחזקים עם הספקים שלנו,   להבטיח את שביעות רצונם של ספקים ובהתאם לכך ולספק הלקוחות שלנו מוצרים טובים יותר ובאיכות טובה יותר. 
  • לא להסתפק בשמירה על המצב הנוכחי שלנו אלא לקבוע  כהפילוסופיה הבסיסית את שיפור מתמשך בכל נקודה עם הייצור, צוות שלנו ועם הספקים שלנו.