Корпоративно

Нашата политика за качеството

КАМА ПРЕС САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. успя да заеме своето място между водещите фирми в този сектор чрез осъществяване на качество на продукцията посредством гъвкавия метод на производство предоставяйки широк диапазон от продукти по принципа търсене-предлагане. 

Водещият принцип на нашата фирма е удовлетворение на клиентите, на базата на който се произвеждат продукти отговарящи на Турските Стандарти които се предлагат на важни сектори на индустрията по производство на текстил, мебели, машини, автомобили и др. 

Нашата политика за качеството

По пътя на предоставяне на услуги за тези сектори, по-долу са дадени основните принципи:

  • Изпълняване на поръчките на клиентите навреме и по начин както е пожелал клиента
  • Предоставяне на подробна информация на нашите клиенти относно нашите продукти писмено и устно. 
  • Да намалим до минимум възврата на продукти породен от грешно направен избор, предоставяйки възможност за правилен избор съгласно очакванията на клиентите. 
  • Да потдържаме конструирането и разработките на нови продукти с цел да осъществим очакванията на клиентите и да бъдем ведуща фирма в сектора. 
  • Да обединим дейностите по конструиране и Изследвания и Разработки посредством гъвкавия метод по производство, и да преминем в кратко време към серийно производство. 
  • Да изпълняваме гаранционните условия за нашите продукти без да злепоставяме клиентите си. 
  • Създавайки добри и здрави взаимоотношения със снабдителите ни, да осигурим удовлетворението на снабдителите и по този начин да предоставим на нашите клиенти по-добри и по-качествени продукти.
  • Да не се задоволяваме със запазване на постигнатото до сега, а да определим като основна философия постоянното подобряване на производството, на персонала, на снабдителите и на всички останали фактори.