KAMA

Човешки ресурси

Отделът по човешки ресурси в нашата фирма работи с цел да предостави техническата информация и определяйки необходимата политика да се приложи на практика общата философия по качество, да съдейства за създаване на корпоративна култура и да осигури среда за мотивация на работниците и за увеличение на производителността и също за опазването им. 

За постигането на тази цел;

  • Да разберем и да обясним стратегията на разрастване на фирмата,
  • Имайки предвид че нашата фирма е една семейна фирма, да предоставим възможност на работниците да създадат помежду си такива взаимоотношения,
  • Разграничавайки се от методите на класическия персонал, да стимулираме лидерството във фирмата, да обучим персонал обединен със целите и стратегиите на фирмата, 
  • Отдалечавайки хората от загрижеността за бъдеще, да им внушим настроение за работа всеки ден както е било през първият им ден, 
  • Да се предостави възможност за кариера на ръководителите от средно и висше ниво, избирайки ги сред персонала на фирмата,
  • Да се отделя необходимото внимание на предложенията, идеите и критиките на всеки работник имайки предвид че той/тя е учредител на фирмата, 
  • Всеки човек притежава талант. Целта на нашият отдел е да открием тези таланти. 
  • Истинският прогрес идва не от това да мислиш прогресивно, а от това да си прогресивен. На този принцип да следваме политиката че, не е достатъчно само да мислим, а в същото време да прилагаме идеите си в практика. 
Човешки ресурси
Заявление за постъпване на работа