KAMA

İnsan Kaynakları

Firmamızda insan kaynakları bölümü toplam kalite felsefesinin uygulanmasında, kurum kültürünün oluşmasında etkili olabilmek ve çalışanların motivasyonunu, verimliliğini yükseltecek bir ortamın oluşturulmasını sağlamak ayrıca bunun korunması için gerekli politikaları belirleyip, teknik bilgiyi sağlamak amaçlı çalışmaktadır.

Bu amaçla hedeflerimiz;

  • İşletmenin büyüme stratejisini anlamak ve anlatmak,
  • Aile şirketi olmamızdan yola çıkarak çalışanlar arası ilişkilerin bu yönde oluşmasını sağlamak,
  • Klasik personel yönetiminden ayrılarak, işletmede liderliği teşvik ederek, şirket hedef ve stratejileriyle bütünleşmiş personel yetiştirmek,
  • İnsanlara gelecek kaygısından uzak her gün ilk günkü şevk ve heyecanla çalışabilme bilincini aşılamak,
  • Orta ve üst kademe yöneticilerimizin genelde şirket içinden tercih edilmesi sebebiyle sürekli kariyer imkanı sunulması,
  • Her bir çalışanın şirket ortağı olduğu düşünülerek öneri, fikir ve tavsiyelerine önem vermek,
  • Her insanın sahibi olduğu yetenekleri vardır bölümümüzün amacı bu yetenekleri ortaya çıkarmaktır,
  • Gerçek ilerleme ilerici olmaktan değil ilerliyor olmaktan gelir bu bağlamda düşüncelerini sadece düşünen değil aynı zaman da çalışma ortamına aktarabilen bir şirket politikası izleme.
İnsan Kaynakları

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iletmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz, şirketimizin bünyesinde başvurduğunuz ilgili pozisyona ve başvurunuzla bağlantılı istihdam olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla Kama Pres San ve Tic A.Ş. tarafından işlenecektir. Veri sahibi olarak ilgili kişi haklarınız, Kanun’un 11. Maddesinde belirtilmiştir. Özgeçmişinizin ve mesajınızın veri tabanımızda yer almasını istemediğiniz taktirde [email protected] adresi ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

İŞ BAŞVURUSU FORMU