KAMA

משאבי אנוש

בחברה שלנו  מחלקת משאבי אנוש  עובדת כדי להיות יעיל ביצירת תרבות הארגונית ביישום סך גישה  איכות שלנו ,לאפשר יצירה של סביבה כדי לשפר מוטיבציה והיעילות של עובדים, בנוסף לזה לקבוע את מדיניות הדרושה ומתן מידע טכני כדי לשמור אליו.   

​ ;למטרה זו, המטרות שלנו

הבנת אסטרטגיית התקדמות של העסק ולהסביר, 

אנחנו חברה משפחתית עם זאת להבטיח את ההיווצרות בכיוון זה של יחסים בין העובדים.    

לעזוב את ניהול כוח אדם קלאסי, לעודד את המנהיגות בעסקים ולתת הכשרת צוות שמשולב עם יעדי החברה ואסטרטגיות. 

לתת לאנשים תודעה של עבודה עם התלהבות והתרגשות כמו ביום הראשון של עבודה כל יום, בלי דעגות העתיד. 

בדרך כלל מעדיפים את מנהלי ביניים ובכירים מחברה עצמה, מסיבה זו ישנן הזדמנויות קריירה קבועות   

.בהתחשב בכך שכל עובד הוא שותף החברה, לתת תשומת לב להצעות, רעיונות ועצות שלהם

. כל אדם הוא בעל כישרון, מטרת המחלקה שלנו היא לחשוף את הכשרונות האלו 

. תקדמות אמיתית היא לא להיות מתקדמת, היא להתקדם. בהקשר זה חברה שיש לו מחשבות לא רק תחשוב אותן,  אלא צריךלהעביר את המחשבות שלה לסביבת העבודה ולעקוב אחרי המדיניות חברה הזאת 

משאבי אנוש
טופס בקשת עבודה