Περί εταιρίας

Πολιτική ποιότητας

Η «ΚΑΜΑ ΠΡΕΣ ΣΑΝ. ΒΕ ΤΙΤΖ. Α.Σ.» ΑΕ χάρη στην ευρεία γκάμα προϊόντων, ευελιξία στην παραγωγή ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών και την ποιότητα που προσφέρει κατάφερε να γίνει μία από τις πρωτοπόρους εταιρίες στον κλάδο της.

Η εταιρία μας που υιοθέτησε ως αρχή την ικανοποίηση του πελάτη παρέχει τα παραγόμενα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ινστιτούτου Τυποποίησης της Τουρκίας προϊόντα της για σημαντικούς κλάδους όπως είναι ο κλάδοι του ρουχισμού, επίπλων, μηχανημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Πολιτική ποιότητας

Οι αρχές που θεμελιώνουν την πολιτική μας παροχή υπηρεσιών στον κλάδο αυτό αναφέρονται παρακάτω.

 • Να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας έγκαιρα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
 • Να πληροφορούμε λεπτομερώς είτε γραπτά με τεχνικά έγγραφα είτε προφορικά τους πελάτες μας σχετικά με τα
 • προϊόντα.
 • Να βοηθάμε στην επιλογή προϊόντων που θα ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών και να κρατάμε τον αριθμό
 • επιστροφών λόγω λάθος επιλογής σε ελάχιστο επίπεδο.
 • Να υποστηρίζουμε τις δραστηριότητες δημιουργίας καινούριων σχεδίων και έρευνας και ανάπτυξης για να
 • συντηρούμε την ηγετική θέση μας και να ικανοποιούμε τις προσδοκίες των πελατών μας.
 • Με την ευέλικτη μέθοδό μας παραγωγής να ενώσουμε τις δραστηριότητες σχεδιασμού με έρευνα και ανάπτυξη για να
 • περάσουμε πιο γρήγορα στην μαζική παραγωγή.
 • Να τηρούμε τους όρους εγγύησής μας για να μην βρεθούν οι πελάτες μας σε δύσκολη θέση.
 • Κρατώντας στενή την επαφή με τους προμηθευτές μας να εξασφαλίζουμε την ικανοποίησή τους και έτσι να
 • συμβάλλουμε στην παροχή πιο καλών και ποιοτικών προϊόντων στους πελάτες μας.
 • Να αποδεχτούμε ως θεμελιώδη φιλοσοφία μας τη συνεχή αυτοβελτίωση στα θέματα παραγωγής, προσωπικού, προμηθευτών και σε κάθε άλλο σημείο της εργασίας μας και να μην αρκούμαστε ποτέ με τα κατορθώματά μας.