1173 YUVARLAK

1173 YUVARLAK

ESQUEMA-1173

Kare delik.

PF: Siyah Duroplast FS 31 DIN 7708.

 

Kod No D H d e d1 h1 Renk
117335201 35 15 5x5 13 13 9 Siyah
117350201 50 22 7x7 17 21 10 Siyah
117361201 61 20 7x7 18 21 10 Siyah
117371201 71 24 7x7 22 27 12 Siyah
117371202 71 24 8x8 22 27 12 Siyah

Aynı Kategoride ki Diğer Ürünler