עוזר הבחירה

ציין/י את הפרטים, העוזר יכין לך רשימה של הרולטות.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

השיב/י על שאלות, אני אמצא לך את הרולטה המתאימה ביותר!

נשיאת משקל נטו
משקל רכב
הודעות גלגל
בחר רצפה
בחר סוג חיבור
סוג תנועה
קוטר הגלגל
סביבת עבודה
מצב חום
האם יש לחות?
האם יש נוסרת, קלפה קשה?
האם יש סביבת חומצית?
האם יש סביבה היגיינית?