پروفیل شرکت

شرکت کاما که فعالیت تجاری خود را در سال 1956 فعالیت خود را با تولید قالب ها ئ مصالح اتومبیل شروع کرده ، در سال 1967 به تولید چرخ شروع کرده و زمینه فعالیت خود را تغییر داده است.

در سال 1970 کار خود را با 8-10 نفر پرسنل و در آتلیه ای به مساحت 200 متر مربع شروع کرده است. 

شرکت ما که تکنولوژی را از نزدیک تعقیب می نماید به جز ترکیه در کشور های انگلیس و روسیه و آلمان دارای مراکز فروش محصولات می باشد. 
firma-profili
 
firma-profili-2