1111K TIRTIKLI KÜRE (FORMA K)

1111K TIRTIKLI KÜRE (FORMA K)

ESQUEMA-1111K

Kod No D d d1 e H Renk
111120301 20 M5 12 9 18 Siyah
111125301 25 M6 15 10 23 Siyah
111130301 30 M8 16 14 27 Siyah
111135301 35 M10 19 17 32 Siyah
111140301 40 M10 22 17 37 Siyah
111145301 45 M12 20 19 43 Siyah
111150301 50 M12 20 19 47 Siyah
111155301 55 M12 20 19 53 Siyah

 

محصولات دیگر موجود در این دسته