ارتباط با ما

KAMA PRES SANAYİ VE TİCARET A.Ş

آدرس : 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi No:92 Bağcılar 34212 İstanbul / ترکیه
تلفن : +90 (212) 655 21 00 (pbx)
فکس : +90 (212) 550 35 29
+90 (212) 630 08 12
پست الکترونیکی : info@kama.com.tr
Facebook : /kamapres

بخش های ما