EKSPOMED EURASIA - LABTEKMED EURASIA

EKSPOMED EURASIA - LABTEKMED EURASIA

EKSPOMED EURASIA
23.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı
Tıbbi Cihazlar, Sistemler, Teknolojiler, Ürünler, Donanımlar, Sarf Malzemeleri,  Sağlık Hizmetleri

24.03.2016 / 27.03.2016

Görüntüleme, Ameliyathane, Yoğun Bakım, Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, Ambulans Sistem ve Donanımları, Ortepedik Ürünler, Protezler, Hasta Yatakları, Hastane Donanımları, Sarf Malzemeleri

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul / TURKEY

 

LABTEKMED EURASIA
19.Uluslararası İstanbul Medikal Laboratuar Teknoloji, Sistem ve Donanımları Fuarı 
Laboratuar Analiz, Teşhis, Ölçüm Cihaz, Sistem ve Donanımları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri

24.03.2016 / 27.03.2016

Laboratuar  Analiz,  Kalite Kontrol, Test Ölçüm Cihazları, Mikroskoplar, Sarf Malzemeleri, Kimyasallar, Diagnostik Kitler, Isıtma-Soğutma Sistemleri, Labaratuar Tezgah ve Mobilyaları

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

İstanbul / TURKEY

Back