به کاما خوش آمدید

شرکت کاما که فعالیت تجاری خود را در سال 1956 فعالیت خود را با تولید قالب ها ئ مصالح اتومبیل شروع کرده ، در سال 1967 به تولید چرخ شروع کرده و زمینه فعا...

ادامه مطلب »

محصولات کاما

با توجه به زمینه جستجو نمایید

KAMA VIDEOS

KAMA PRES FILM (EN)

Kama Pres Tanıtım Filmi

KAMA PRES 2016 ibatech fuarı

KAMA PRES 2016 ipack fuarı

KAMA PRES 2016 Rollexpo Fuarı

KAMA PRES Dökme Poliüretan

KAMA PRES 2016 Maktek Avrasya Fuarı

KAMA PRES Motek 2016 Fuarı

KAMA PRES Avrasya Ambalaj Fuarı 2016